ေဖ့ဘုတ္စ္ Password အသစ္ေျပာင္းနည္း (မသိေသးသူမ်ားတြက္ပါ)

ဖုန္းထဲကေန မိမိကိုယ္ပိုင္  Facebook အေကာင့္န္ ့ရ့ဲ Password ကိုအသစ္ျပန္ခ်ိန္းနည္းေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ကိုယ့္ Facebook အေကာင့္န္ရ့ဲ Password ကို အျခားသူကသိသြားလို ့စိတ္ပူေနသူေတြတြက္ အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။
သိျပီးသူမ်ား သီးခံေပးဖို ့ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။ မသိေသးတ့ဲ မိုဘိုင္း User မ်ားေတာင္းဆိုထားျခင္းေၾကာင့္ ပံုေလးေတြနဲ ့ရွင္းျပလိုက္ပါတယ္။
ဘယ္လို Password အသစ္ခ်ိန္းရတယ္ဆိုတာကိုေအာက္ကလင့္ခ္မွာ ပံုေလးေတြနဲ ့ရွင္းျပထားပါတယ္။