ဖုန္းနဲ ့မက္ေဆ့ေတြ၀င္လာရင္ Flash မီးေလးတဖ်က္ဖ်က္လင္းျပီး အခ်က္ေပးမယ့္ Apk


ဖုန္းအ၀င္နဲ ့ မက္ေဆ့အ၀င္ေတြမွာ Flash မီးေလးက တဖ်က္ဖ်က္လင္းျပီး သတိေပးမယ့္ မိုဘိုင္း App တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
ဖုန္း၀င္လာရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ Message ၀င္လာရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဖုန္းရဲ႕ Flash မီးေလးကေန တဖ်က္ဖ်က္လင္း ၿပီးသတိေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Flash မီးလင္းေစခ်င္တဲ့ Notification မ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ကန္႕သတ္ေပးနိုင္ပါေသးတယ္။ ဥပမာ Viber မွ မက္ေဆ့၀င္လာရင္ Flash  မီးလင္းျပီး သတိေပးနိုင္ေအာင္သတ္မွတ္ထားနိုင္သလို Facebook မွ Message ၀င္လာရင္လည္း မီးသာလင္းျပီး အသံမေပးေအာင္ လည္းသတ္မွတ္ေပးထားနိုင္ပါတယ္။ Incoming Call နဲ႕ Incoming SMS ေတြကိုလည္း ေရြးခ်ယ္သတ္ မွတ္ေပးနိုင္ပါေသးတယ္။ Setting ထဲကို၀င္ျပီးလိုသလို ျပင္ဆင္နိုင္ပါတယ္လြယ္ပါတယ္။ နမူနာအေနနဲ႕ ေအာက္ မွာ Screen Shoot ေတြရိုက္ျပထားပါတယ္။ 
ေဆာ့၀ဲလ္ကိုေတာ့ Play Store မွာ $1.97 ျဖင့္ေရာင္းထားျပီး ေအာက္လင့္မွာဖရီးေဒါင္းယူလိုနိုင္ပါျပီ။