မိမိ၀က္ဆိုဒ္ကို Google မွာလူသိမ်ားေအာင္လုပ္နည္း

သင့္ရ့ဲ ၀က္ဆိုဒ္ကို Google မွာလူသိမ်ားေစခ်င္ပါသလား?
သင့္ရ့ဲကိုယ္ပိုင္ ၀က္ဆိုဒ္ေတြ နဲ ့ ကိုယ္ပိုင္ဘေလာ့ဆိုဒ္ေတြကို Google ရ့ဲ Searah ဘားမွာရွာလို ့မရေတြ ့ဘူးဆိုရင္ Google Search Console မွာစရင္းသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။စရင္းသြင္းရမည့္ ဆိုဒ္ကေတာ့ https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ထိုလင့္ခ္တြင္ သင့္ရ့ဲ Google အေကာင့္န္ျဖင့္ Login ၀င္ထားပါ..URL ေနရာမွ သင့္ရ့ဲ ၀က္ဆိုဒ္ Address ေလးကိုရိုတ္ထည့္ျပီး Submit ကိုနွိပ္လိုက္ျပီးတာနဲ ့တစ္ပါတ္ေလာက္အၾကာမွာ Google Search မွာ site:yoursite.com ဆိုျပီးရွာေဖြနိုင္ပါျပီ။ ဥပမာ https://www.google.co.th ရ့ဲ Search တြင္ site:www.swln.info ဟုရွာေဖြနိုင္ပါတယ္။ www.swln.info ေနရာတြင္ သင့္၀က္္ဆိုဒ္လိမ္စာထည့္ျပီး ရွာေဖြနိုင္ပါတယ္။
ဒီလိုလုပ္ျပီးရင္ေတာ့ သင့္၀က္ဆိုဒ္မွာတင္ထားသမၽွအေၾကာင္းမ်ားကို Google တြင္ရွာေဖြသူမ်ားရွိပါက ျမင္ေတြနိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။