သင့္ရ့ဲ ကိုယ္ေပၚမွာ Tattoo အလန္းေလးေတြထိုးနိုင္တ့ဲ Tattoo my Photo 2.0 2.67 APK

သင့္ရ့ဲ ကိုယ္ေပၚမွာ Tattoo အလန္းေလးေတြထိုးနိုင္တ့ဲ Tattoo my Photo 2.0 2.67 APK


သင့္ဓာတ္ပံုရ့ဲ ကိုယ္ပၚမွာ တက္တူး Effects ေလးေတြထည့္လိုက္တာနဲ႕ တကယ့္ တက္တူးအစစ္ထိုးထားသလိုထင္ေပၚေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္စိတ္ၾကိဳက္ effects ေလးေတြကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ က်ား/မ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။

နမူနာပံုေလးေတြ ၾကည့္ျပီး ေအာက္မွာေဒါင္းယူပါ။   

   

   

Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top