သခၤ်ာပုစာၦေတြကို ေရးလိုက္တာနဲ႔ အင္တာနက္မလို အဆင့္လိုက္ေျဖ႐ွင္းေပးမယ့္ ေဆာ့၀ဲလ္


သခၤ်ာပုစာၦေတြကို အခ်ိန္အၾကာၾကာ တြက္ျပီး အေျဖထုတ္ေနစရာ မလိုဘဲ ပုစာၦေရးလိုက္တာနဲ ့ အဆင့္လိုက္ေျဖ႐ွင္းေပးမယ့္ ေဆာ့၀ဲလ္ေလးပါ။
တကယ္လိုအပ္တ့ဲ သူေတြအတြက္ေနာ္.. ဖိုင္ဆိုဒ္က 3MB ပါ။

ေဆာ့၀ဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ