ျမန္မာနာမည္အရွည္တစ္လံုးထဲနဲ ့အေကာင့္ဖြင့္နည္း

ဒီနည္းလမ္းျဖင့္ Facebook Account မ်ားကို ျမန္မာနာမည္အရွည္ၾကီးေတြေရးျပီးဖြင့္လို ့ရပါတယ္။
ဒီနည္းလမ္းျဖင့္ နာမည္မျခားဘဲ နာမည္တစ္လံုးထဲျဖင့္လည္းဖြင့္လို ့ရပါတယ္။
ဒီနည္းလမ္းျဖင္ Email မသံုးေတာ့ဘဲ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ Facebok Account ဖြင့္လို ့ရပါတယ္။
စိတ္၀င္စားတ့ဲသူေတြနဲ ့မသိေသးေသာ Facebook ယူဇာမ်ားတြက္ ပံုေလးေတြနဲ ့လက္ေတြ ့ရွင္းျပထားပါတယ္။
လိုအပ္တ့ဲေဆာ့၀ဲလ္ေလးကိုေတာ့ေအာက္မွာေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။