အင္တာနတ္လိုင္းကို အခ်ိန္သတ္မွတ္၍ ေအာ္တိုပိတ္နိုင္မည့္ Internet Timer Apk


အင္တာနတ္ လိုင္းကို အခ်ိန္နွင့္ သံုးျပီး အခ်ိန္ႏွင့္သတ္မွတ္ကာ  ေအာ္တို ပိတ္ေစမည္ မိုဘိုင္း Internet Timer App တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
အင္တာနတ္သံုးသူတိုင္း ရယူအသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။
မိမိ မွ အင္တာနတ္ အား ၁နာရီ သံုးခ်င္ပါက ယခုApp ျဖင့္ မိနစ္ 60 သတ္မွတ္ကာ မိနစ္ 60 ျပည့္လွ်င္ အင္တာနတ္အား အလိုလို ပိတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခု App နဲဆို အိပ္ေပ်ာ္သြားမွာလည္းမေႀကာက္ရေတာ့ပါဘူး။ ၁ မိနစ္ ကေန မိနစ္ ၆၀ ထိ သတ္မွတ္၍ အသံုးျပဳ နိုင္တာေႀကာင့္ အခုဘဲေဒါင္းယူလိုက္ဖို ့တိုက္တြန္းပါတယ္။
Internet Timer Appအားေဒါင္းယူရန္။
 DOWNLOAD LINK 

Posted via Blogaway