ကိုယ့္ဓာတ္ပံုေလးကို ကာတြန္းစတိုင္မ်ားနဲ ့အလန္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးနိုင္တ့ဲ MomentCam Cartoons v3.1.1

ကိုယ့္ရ့ဲဓာတ္ပံုေလးေတြကို ကာတြန္းစတိုင္ေလးေတြနဲ ့လန္းခ်င္သူမ်ားတြက္ ကိုယ့္ရ့ဲမ်က္ႏွာပိုင္းေလးကိုယူျပီး Apk ထဲမွာပါ၀င္တ့ဲ ကာတြန္းစတိုင္းမ်ားစြာနဲ ့တြဲျပီး ကာတြန္းပံံုျဖစ္ေအာင္ရယူနိုင္ပါတယ္။
ကာတြန္စတိုင္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ ့တြဲျပီးအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။
သိပ္ေျပာေနစရာမလိုေအာင္လြယ္ကူပါတယ္..ႏွစ္သက္သူမ်ား နမူနာပံုေလးေတြၾကည့္ျပီးေအာက္မွာရယူလိုက္ပါ။