ဖုန္းထဲကေန ကာရာအိုေကစာတန္းထိုးႏွင့္ ဗီဒီယိုေတးျဖတ္နိုင္တ့ဲ PowerDirector Video Editor v3.6.0Apk

ဗီဒီယိုမ်ားကိုဖန္တီးျပဳလုပ္နိုင္တ့ဲ မိုဘိုင္း Application အေကာင္းဆံုးကိုရွာေဖြေပးလိုက္ပါတယ္။
မိမိရိုတ္ကူထးတ့ဲဗီဒီယိုမ်ားကို ဖက္ရွင္က်က်နန ျပန္လည္းျပဳျပင္ဖန္တီးျခင္း နွင့္ ရွိျပီးသားဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားအား စာတန္းထိုးျခင္းနွင့္ အတူ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းမ်ားကိုလည္းထပ္မံထည့္သြင္းနိုင္ပါတယ္။
ဗီဒီယိုဖိုင္ ၏ မူရင္းအသံအားေျဖာက္ျပီး မိမိနွစ္သက္ေသာ သံစဥ္ႏွင့္သီခ်င္းအားထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။
ဓာတ္ပံုမ်ားစြာကိုလည္း မိမိဖုန္းအတြင္းရွိသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ဗီဒီယိုအျဖင့္ျပဳလုပ္နိုင္ျပီး ဓာတ္ပံုတစ္ခ်င္းစီ၏ ေနရာမ်ားမွလည္း စာတန္းထိုးျခင္းမ်ား ႏွင့္ ကာလာေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္းမ်ား အဖြင့္ဒီဇိုင္းမ်ားထည့္သြင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ဒီေဆာ့၀ဲလ္ေလးမွာအမ်ားၾကီးပါ ..PC မွာလည္း ProwerDirector Video Editor ေဆာ့၀ဲလ္ေလးရွိပါတယ္။ကြန္ပ်ဴတာက့ဲသို ့စံုလင္လွပါေပတယ္..ကလိနိုင္ရင္ကလိနိုင္သေလာက္ ပညာရပါတယ္။
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ လက္မလႊတ္ဘဲအခုဘဲေအာက္မွာေဒါင္းယူလိုက္ပါေနာ္..