ဖုန္းျဖင့္ သခၤ်ာပုစာၦမ်ားကိုတြက္ခ်က္နိုင္တ့ဲ Scientific Calculator Pro

သခၤ်ာပုစာၦမ်ား ကိုတြက္ခ်က္နိုင္တ့ဲ ေဆာ့၀ဲလ္ေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ Playstore မွာ $3.99 ေပးရပါတယ္ အသံုးလိုသူမ်ားတြက္ ေအာက္မွာ အခမ့ဲေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။