ေဘာလုံးပြဲ ရလဒ္ေတြကုိ ၾကည္႔ရႈႏုိင္မယ္႔ Soccer Center PRO (Live Score) v3.2.7APK

Android OS ႏွင့္ Tablet ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားတြက္ မိမိဖုန္းထဲကေန ေဘာလုံးပြဲ ရလဒ္ေတြကုိ 
အလြယ္တစ္ကူ ၾကည္႔ရႈႏုိင္မယ္႔ Soccer Center PRO (Live Score) APK ေလးကုိ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။
Android OS Version 2.3 ႏွင့္အထက္႐ွိထားတဲ့ဖုန္းေတြေပၚမွာInstallလုပ္၍လြယ္ကူစြာအသံုးျပဳႏိုင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ လုိအပ္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူႏုိင္ပါျပီ။