ဖုန္းထဲကေန အသံသြင္းနိုင္တ့ဲ Spreaker Studio v1.2.18 Apk

ဖုန္းနဲ ့အသံသြင္းတာတို ့အသံဖမ္းတ့ဲေနရာေတြမွာအသံုး၀င္တ့ဲ Apk ေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ဒီ Apk ေလးျဖင့္အသံသြင္းရာမွာ ေကာင္းမြန္ေသာအခ်က္မွာ အသံဖမ္းေနစဥ္အခ်ိန္မွ Apk ထဲမွာပါတ့ဲ လက္ခုတ္တီးသံ, ရယ္သံ , ေသနပ္ပစ္သံ , ေၾကာက္လန္ ့သံ စတ့ဲအသံေတြကိုလည္းပါ၀င္ေအာင္ထည့္လို ့ရျပီး ေနာက္တစ္ခုကလည္း Spreaker Studio မွာ Account လုပ္ျပီး LogIn ၀င္ထားသူအခ်င္းခ်င္း မက္ေဆ့မ်ားပို ့ခ်င္း LIVE  စကားေျပာျခင္းတို ့ကိုျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။
စမ္းသပ္အသံုးျပဳလိုသူမ်ားအေနနဲ ့ Spreaker Studio အားေအာက္မွာရယူနိုင္ပါတယ္။