မိမိထံသို ့ဖုန္း၀င္လာသည့္အခါ ဗီဒီယိုျဖင့္လက္ခံနိုင္မည့္ Video Caller ID Full Screen v1.0 Apk

မိမိထံသို ့ ဖုန္း၀င္လာသည့္အခါ ဗီဒီယိုျဖင့္ လက္ခံနိုင္မည့္ App ျဖစ္သည္။
ဖုန္းအတြင္းရွိ Contact အားလံုးတြက္သီခ်င္းတစ္ပုဒ္တည္းျဖစ္ေစ Contact တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္နိုင္ပါသည္။ ဖုန္း၏မ်က္ႏွာျပင္အျပည့္ HD ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကိုေတြ ျမင္နိုင္မည့္ျဖစ္ျပီး App ၏ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 6.2MB မၽွရွိျပီး Android OS Version 3.0 အထက္ ဖုန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။
လိုအပ္ပါက ေအာက္ပါလင့္ခ္ကေနေဒါင္းလုတ္ရယူနိုင္ပါသည္။