ကိုယ့္ဖုန္းနဲ ့ဗီဒီယိုစာတန္းထိုးျပဳလုပ္နိုင္တ့ဲ AndroVid Pro Video Editor v2.6.6 Apk

ဖုန္းထဲကေန ဗီဒီယိုမ်ားကိုစာတန္းထိုးျပဳလုပ္နိုင္တ့ဲအျပင္ Video မ်ားကို လိုအပ္သည့္အပိုင္းေလာက္ကိုျဖတ္ပစ္နိုင္ျခင္း , Video ၏မူရင္းအသံကိုေျဖာက္ျပီး ကိုယ္ႏွစ္သက္ေသာ Mp3 ကိုထည့္နိုင္ျခင္း , Video ရ့ဲ Format Size မ်ားကိုျပဳျပင္နိုင္ျခင္း ႏွင့္ မူရင္း Video ရ့ဲကာလာကိုလည္း ေျပာင္းလဲျခင္းတို ့ကိုျပည့္ျပည့္စံုစံုအသံုးျပဳနိုင္တ့ဲ App ေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
File Size မွာ 15MB မၽွရွိျပီး Android OS Version 2.3.3 နွင့္အထက္ဖုန္းမ်ားတြင္ထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

ဗီဒီယိုမ်ားကိုလိုသလိုဖန္တီးနိုင္ဖို ့ေအာက္မွာေဒါင္းယူလိုက္ပါ။