ပညာေပး ငရဲၾကီး ရွစ္ထပ္ APK

ငရဲၾကီး ရွစ္ထပ္ အေၾကာင္းကုိ ရုပ္ပုံနဲ႕ တကြ ရွင္းျပထားတဲ့ Android Application ကုိ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပး
လုိက္ပါတယ္။ သားသား မီးမီးတုိ႕အတြက္ အသိပညာတုိးပြားေစရုံသာမက မသိေသးသူမ်ားအတြက္ပါ
ဗပာုသုတ တစ္ခုရရွိေစမဲ့ Application ေလးပါ။
လုိအပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့…….