"ေဆာ့၀ဲလ္လမ္းညြန္" မိုဘိုင္း App အားေဒါင္းယူနိုင္ပါျပီ

"ေဆာ့၀ဲလ္လမ္းညြန္" မိုဘိုင္း App အားေဒါင္းယူနိုင္ပါျပီ

 Google Play Store>>>  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arkar.swnl2

1Click Download j.mp/ApkSoftwareGuide

ေဆာ့၀ဲလမ္းညြန္ တြင္ ေန ့စဥ္နဲ ့အမၽွတင္ဆက္ေပးလၽွက္ရွိေသာ မိုဘိုင္းေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ားအၾကာင္းမ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းအပလီေကးရွင္းမ်ား,
ဂိမ္းမ်ား, သီခ်င္း, ဗဟုတုတနွင့္ နည္းပညာ စာအုပ္မ်ား, မိုဘိုင္းသတင္းမ်ား, ျမန္မာေဖာင့္ႏွင့္ကီဘုတ္မ်ား, ျမန္မာစာထည့္နည္းမ်ား , Root လုပ္နည္းမ်ား , Facebook ဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ Viber ဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား စတ့ဲ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မူမ်ားကို ေန ့စဥ္နဲ ့အမ်ွတင္ဆက္လွ်က္ရွိသည္။ "ေဆာ့၀ဲလမ္းညြန္" Application အား မိုဘိုင္းဖုန္း Android OS Device ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားတြက္ ဖုန္းထဲ၌ေဆာင္ထားနိုင္ပါသည္။
အစဥ္အျမဲအားေပးလၽွက္ရွိေသာ "ေဆာ့၀ဲလမ္းညြန္" ပရိတ္သတ္မ်ားအား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။