အူရီဒူးျမန္မာမွ စတင္မိတ္ဆက္လိုက္တ့ဲ အူရီဒူးစိုက္ပ်ိဳး မိုဘိုင္း Application

ေတာင္သူလယ္သမာမ်ားတြက္ သီးႏွံမ်ားအထြက္တိုးေစရန္ ေနရာေဒသအလိုက္ ေနာက္ဆုံးရ မိုးေလဝသသတင္းေတြ အျပင္ သီးႏွံအလိုက္ စိုက္ပ်ဳိးနည္းေတြကို ေတာင္သူေတြ အတြက္ စတင္ မိတ္ဆက္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားတြက္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးရန္တြက္ ကာကြယ္နည္းမ်ားကိုအခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီသိရွိနိုင္မည့္ အူရီဒူးစိုက္ပ်ိဳး မိုဘိုင္း Application ျဖစ္ပါတယ္။
ထို Application ကို Ooredoo SimCard အသံုးျပဳမ်ားတြက္အဆင္ေျပေစမွာျဖစ္ျပီး *900# သို႔ေခၚဆိုၿပီး အခမဲ့ ေဒါင္းလုတ္ ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ File Size မွာ 6 MB မၽွသာရွိျပီး Android OS Version 4.0 ႏွင့္အထက္ဖုန္းမ်ားတြင္ထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။
တိုက္ရိုတ္ေဒါင္းယူခ်င္ပါက ေအာက္ပါလင့္ခ္မွတစ္ဆင့္ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။