ဖုန္းအ၀င္ Call နဲ ့ အထြက္ Call ကိုအသံဖမ္းေပးထားမယ့္အေကာင္းဆံုး Call Recorder v1.1.37


ဖုန္းအ၀င္ Call နဲ ့ အထြက္ Call ကိုအသံဖမ္းေပးထားမယ့္အေကာင္းဆံုး Call Recorder v1.1.37 ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
File Size  မွာ 4MB မၽွသာရွိျပီး Android OS Version 4.0.3 ႏွင့္အထက္ဖုန္းမ်ားတြင္ထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။
လိုအပ္သူမ်ားတြက္ေအာင္ပါလင့္ခ္တြင္ေဒါင္းလုတ္ရယူနိုင္ပါျပီ။