နာရီဒီဇိုင္းလန္းလန္းေလးနဲ ့ဖုန္းကိုအသံုးျပဳနိုင္တ့ဲ Clock Live Wallpaper v3.0.0 Apk

ဖုန္းအတြက္ နာရီစတိုင္းလန္းလန္းေလးနဲ ့အသံုးျပဳနိုင္တ့ဲ Live Wallpaper ေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ေန ့ခင္းဘက္တြင္ အလင္းေရာင္းရိွေသာစတိုင္းျဖင့္အသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ျပီး ညဘက္ေရာက္လာတ့ဲအခါမွာေတာ့ ေမွာင္ေနေသာစတိုင္းျဖင့္ေတြ ့ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳရန္ App အား Install လုပ္ျပီး ဖုန္းရ့ဲ Home Screen ကိုသြားကာ Screen ကိုဖိႏွိပ္ျပီး Live Wallpaper မွတစ္ဆင့္ ထို Clock Live Wallpaper အားေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။  File Size မွာ 3.07MB မၽွသာရွိျပီး Android OS Version 2.3 နွင့္အထက္ဖုန္းမ်ားတြင္သထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။
ေအာက္ပါလင့္ခ္မွတစ္ဆင့္ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။