ဖုန္းျဖင့္ Facebook မွာ Group ေထာင္နည္း

ဖုန္းျဖင့္ Facebook မွာ Group ေထာင္နည္း


Facebook Group ဆိုတာကို အတိုခ်ဳပ္ေျပာရရင္ Facebook တြင္ အဖြဲးအစည္းအလိုက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သူငယ္ခ်င္းေတြ အခ်င္းခ်င္း အဖြဲ ့လိုက္စာကားေျပာခ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိစိတ္ဝင္ရာအေႀကာင္းအရာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ Group မ်ားတြင္ မွ်ေဝခ်င္ေသာ္လည္းေကာင္ ေလ့လာခ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း စတ့ဲအေႀကာင္းအရင္းမ်ားေႀကာင့္ Facebook Group ကိုအသံုးျပဳေလ့ရွိႀကပါတယ္။
မိမိကိုယ္တိုင္လည္း Facebook Group ကိုျပဳလုပ္ျပီး ေထာင္ထားနိုင္ပါတယ္။

Facebook Group ျပဳလုပ္နည္းမသိေသးေသာသူမ်ားတြက္ အေသးစိတ္ကို ေအာက္မွာလက္ေတြ႕ရွင္းျပေပးထားတာကို ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။
Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top