ကိုယ္တိုင္လုပ္ထားတ့ဲ Facebook Group ကို မလိုခ်င္ရင္ျပန္ဖ်က္နည္း

ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ထားတ့ဲ Facebook Group ကို မလိုအပ္ေတာ့လို ့ ျပန္ဖ်က္ခ်င္တ့ဲ သူမ်ား ႏွင့္ Group ဖ်က္နည္းေတာင္းဆိုထားသူမ်ားတြက္ တင္ေပလိုက္ပါတယ္။
Facebook Group ဖ်က္နည္း ေအာက္မွာ ပံုေလးေတြၾကည့္ျပီး ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။

Facebook ဆိုင္ရာနည္းလမ္းေပါင္း မ်ားစြာကို ပံုႏွင့္တကြ အေသးစိတ္ေလ့လာနိုင္တ့ဲ MM FB Guide ေဆာ့၀ဲကို ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။