မိမိ Facebook အေကာင့္ တရား၀င္ျဖစ္ေစဖို့ Facebook ID တင္ထားနည္း

မိမိ Facebook အေကာင့္ တရား၀င္ျဖစ္ေစဖို့ Facebook ID တင္ထားနည္း

Facebook IDတင္နည္းေလ့လာခ်င္တ့ဲ Facebook ကမိတ္ေဆြတို ့အတြက္ ID တင္နည္းေလးကိုေအာက္မွာပံုနွင့္တကြရွင္းျပထားပါတယ္။

1. အရင္ဦးဆံုး Google ကိုသြားျပီး Confirm id on facebook ဟုရိုတ္ျပီးရွာလိုက္ပါ။
ေအာက္ပါပံုအတိုင္းေပၚလာပါက အနီေရာင္သေကၤတျဖင့္ျပထားေသာ စာေၾကာင္းအားႏွိပ္ေပးလိုက္ပါ။
ဒီကေန လည္းတိုက္ရိုတ္၀င္လို ့ရပါတယ္။


2. ဒီကိုေရာက္လာရင္ Login email address ေနရာမွာ သင္အသံုးျပဳေနတ့ဲ Facebook email ကိုထည့္ပါ။
ေအာက္က Your ID ေနရာမွာ Choose Files ကိုႏွိပ္ျပီး သင္မွတ္ပံုတင္ (သို ့မဟုတ္) လိုင္ဆင္ကဒ္တစ္ခုတစ္ခုကို ထည့္ပံုရိုတ္ျပီးထည့္ေပးလိုက္ပါ..ျပီးရင္ အစိမ္းေရာင္နဲ ့့ျပထားေသာ Send ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။

 

3. ဒီေနရာေရာက္လာပါလိမ့္မယ္..ဒီေတာ့စာျပန္ေပးရမွာျဖစ္လို ့ Send additional ကိုႏွိပ္ေပးလိုက္ပါ..ပံုပါအတိုင္းပါဘဲ။

4. Your response အကြက္ေလးထဲမွာ Accound ID အျဖင့္ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳခ်င္တ့ဲအေၾကာင္းကိုေရးထည့္ျပီး Send ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ စာေရးတ့ဲေနရာမွာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္လည္းေရးေပးလို ့ရပါတယ္ Facebook မွာျမန္မာ၀န္ထမ္းေတြရွိပါတယ္။ ၁ရက္ ၂ရက္ေလာက္ေနရင္ သင့္Email ထဲကို Facebook မွစာျပန္လာပါလိမ့္မယ္။


5. တစ္ရက္ေလာက္အၾကာမွာ Facebook က Email ထဲကိုစာျပန္တာကိုေတြ ့ရမွာပါ..ႏွိပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။


6. ေအာက္ပါပံုအတိုင္းေတြ ့ရျပီဆိုရင္ေတာ့ Account ID တင္ျခင္းေအာင္ျမင္သြးပါျပီ။
Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top