ကိုယ့္မ်က္ႏွာေပၚမွာ ျမန္မာနိုင္ငံအလံတံဆိပ္ေလးနဲ ့လန္းနိုင္တ့ဲ FlagFace v2.0.12 Apk

ကိုယ့္မ်က္ႏွာေပၚမွာ နိုင္ငံတကာအလံတံဆိပ္ေလးေတြနဲ ့ဒီဇိုင္းလန္းလန္းေလးဖန္တီးနိုင္တ့ဲ FlagFace v2.0.12 ေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။နိုင္ငံတကာရ့ဲ အလံမ်ားအျပင္  က်ေန္တို ့ျမန္မာနိုင္ငံအလံေလးလဲပါ၀င္လာပါတယ္။ File Size မွာ 24 MB မၽွရွိျပီး Android OS Version 4.0 ႏွင့္အထက္ဖုန္းမ်ားတြင္ထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။
ႏွစ္သက္သူမ်ားတြက္ ေအာက္ပါလင္ခ့္မွတစ္ဆင့္ေဒါင္းလုတ္ရယူနိုင္ပါသည္။