၀က္ဆိုဒ္ေတြထဲမွာ ျမန္မာစာမမွန္တ့ဲဖုန္းမ်ားတြက္ Free Myanmar Browser v2.3 Apk

၀က္ဆိုဒ္ေတြထဲမွာ ျမန္မာစာမမွန္လို ့ဖတ္လို ့မရဘဲစိတ္ညစ္ေနသူေတြတြက္ Browser ေတြထဲ၀င္ရင္ ျမန္မာစာမွန္ကန္စြာျမင္ေတြ ့နိုင္တ့ဲ Free Myanmar Browser ေလးျဖစ္ပါတယ္။
Web Link ေတြထဲ၀င္တ့ဲအခါ Free Myanmar Browser ေလးေရြးလိုက္ျပီး ၀င္ေရာက္ပါက ျမန္မာစာအတြက္ ေဇာ္ဂ်ီ ႏွင့္ ယူနီကုတ္  ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ ေအာ္တိုျမန္မာစာမွန္ကန္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ Chrome Browser တို ့က့ဲသို ့ရိုးရွင္းစြားအသံုးျပဳနိုင္မွာပါ။
အသံုးျပဳရန္ Root လည္းမလိုအပ္ဘဲ ျမန္မာေဖာင့္ထည့္ထားစရာလည္းမလိုအပ္ပါဘူး
File Size မွာ 3.98MB မၽွသာရွိျပီး Android OS Version 4.0 ႏွင့္အထက္ဖုန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။