ဖုန္းမွာအသံုးျပဳနိုင္တ့ဲ ျမန္မာစာလံုးလွတစ္မ်ိဳး Mon Beauty Font9 Apk

ဒီစာလံုးလွ တစ္ခုကိုေဒါင္းထားယံုနဲ ့ဖုန္းတြင္ျမန္မာစာ ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာကို စာလံုးဒီဇိုင္းလွလွေလးျဖင့္ျမင္ေတြ ့နိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုစာလံုးလွဒီဇိုင္းလဲဆိုတာ ပံုထဲမွာၾကည့္လိုက္ပါေနာ္..
ယခု ေဖာင့္ကို ေဒါင္းပါ Install လုပ္ပါ။
Open ေပၚမွာမဟုတ္ပါဘူး။
ဒါေႀကာင့္ ယခု ေဖာင့္အားေရြးခ်ယ္ရန္
မိမိဖုန္း ၏ Setting ကို နိွပ္ဝင္ပါ။
ျပီးလွ်င္ Display ကို နွိပ္ဝင္ပါ။
ျပီးလွ်င္ Font Style ကို နိွပ္ဝင္ပါ။
အ့ဲဒီ ေရာက္လွ်င္ ယခုေဒါင္းထားေသာ ျမန္မာဖာင့္အား ေရြးခ်ယ္ Ok နိွပ္၍
မိမိ ဖုန္းတြင္ ယခုက့ဲသို႕ လွပသည့္ ျမန္မာေဖာင့္ပံုစံျဖင့္ အသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
Samsung , Oppo ႏွင့္ HTC မဟုတ္သည့္ အျခားေသာ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြက္ Font Style မရွိေသာေၾကာင့္
 Ifont Application ကို Google Play Store တြင္ ရယူ၍ ယခုေဖာင့္ပံုစံအား အသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။