သၾကၤန္ပိုးမ်ားတြက္ သၾကၤန္သီခ်င္းမ်ား Ringtone ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ေလး

ဘာလိုလိုနဲ႔ သၾကၤန္ေရာက္ေတာ့မည္။ သၾကၤန္ပိုး မကင္းႏိုင္သူေတြအတြက္ သၾကၤန္ကို ၾကိဳဆိုဖို႔ သၾကၤန္သီခ်င္းမ်ားကို Ringtone, Notification ႏွင့္ Alarm မ်ားအတြက္ သံုးႏိုင္ပါျပီ။
ဘယ္ေတာ့မွ မရိုးႏိုင္တဲ့ ႏွစ္သစ္မဂၤလာ(၁) ႏွင့္ (၂) Album ထဲမွ သီခ်င္းမ်ား၏ ေကာင္းႏိုးရာရာ အပိုဒ္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ထားပါသည္။ ႏွစ္သစ္မဂၤလာ(၂) ထဲမွ သီခ်င္းမ်ားကိုေတာ့ သူငယ္ခ်င္း မ်ဳိးမင္းေအာင္ က ကူျဖတ္ေပးထားပါသည္။

အသံုးျပဳပံုမွာ အားလံုးသိျပီးသား ျဖစ္တဲ့အတိုင္း app ကို ဖြင့္၍ 1 2 3 အကြက္မ်ားကို တစ္ခ်က္ စီႏွိပ္ျပီး သီခ်င္းသံနားေထာင္ပါ။ ႏွစ္သက္ရာ သီခ်င္းအကြက္ကို ဖိႏွိပ္ထားပါက သီခ်င္းသံေျပာင္းရန္ ဆိုျပီး ေပၚလာပါမည္။ မိမိႏွစ္သက္ရာ ကို စိတ္ၾကိဳက္ေျပာင္း သံုးႏိုင္ပါျပီ... 

သႀကၤန္သီခ်င္းမ်ားနဲ႔ မဂၤလာႏွစ္သစ္ကို ၾကိဳဆိုၾကရေအာင္လားဗ်ာ... 
သၾကၤန္ Ringtone ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ေလးကိုေအာက္မွာရယူနိုင္ပါတယ္။