ဓာတ္ပံုေပၚမွာ စာေတြေရးျပီး ဟန္ျပသေကၤတေတြ ထည့္နိုင္တ့ဲ Screenshot Snap v1.1.5 Apk


ဓာတ္ပံုေတြေပၚမွာ စာေတြေရးနိုင္တ့ဲအျပင္ ဟန္ျပသေကၤတေပါင္းစံုကိုလည္း ထည့္နိုင္ပါတယ္။
ScreenShot လဲလိုအပ္တ့ဲေနရေတြေလာက္ကို ဆြဲျပီးရိုတ္နိုင္ပါတယ္။
File Size မွာ 2.77MB မၽွသာရွိျပီး Android OS Version 4.0 နွင့္အထက္ဖုန္းအထက္ဖုန္းမ်ားတြင္ထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

လိုအပ္သူမ်ားတြက္ နမူနာပံုေလးေတြၾကည့္ျပီး ေအာက္မွာေဒါင္းယူလိုက္ပါ။