ဖုန္းနဲ ့ကာရာအိုေက သီခ်င္းဆိုဖို ့အေကာင္းဆံုး Smule Sing v3.5.0 Apk


Smule တြင္ စတင္အသံုးသူသည္ အေကာင့္ျပဳလုပ္ျပီးမွ တျခားသူမ်ားသီဆိုထားေသာ MP3 ႏွင့္ MP4 မ်ားကို လိုက္လံၾကည့္ရႈနိုင္မွာျဖစ္ျပီး
 မိမိကိုယ္တိုင္လည္း မိမိသီဆိုခ်င္သည့္ သီခ်င္းအား Smule ထဲတြင္ရိုတ္ရွာျပီး MP3 ႏွင့္ MP4 ၾကိဳက္ရာကိုေရြးခ်ယ္ကာ ကာရာအိုေကသီဆိုနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
သီခ်င္းသီဆိုရာတြင္ တစ္ဦးတည္းသီဆိုျခင္း , စံုတြဲသီဆိုျခင္းႏွင့္ အဖြဲလိုက္သီျခင္း ဆိုျပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါတယ္။ 
မိမိရွာေဖြလိုက္ေသာ သီခ်င္းဟာ တီးလံုးႏွင့္ေနာက္ခံအသံေလးဘဲ လာေနမွာျဖစ္လို ့ကိုယ္ကိုတိုင္သီခ်င္းဆိုေပးရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ နာခ်ပ္တပ္ျပီးသီဆိုပါက အသံအရည္အေသြးအလြန္ေကာင္းမြန္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းျဖင့္ကာရာအိုေကသီဆိုရန္ အေကာင္းဆံုး SmuleSing Aplication နဲ ့မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ဖုန္းထဲကသီခ်င္းေတြနဲ ့သီဆိုခ်င္ပါက http://www.smule.com/ ကိုသြားကာ ကိုယ့္ရ့ဲအေကာင့္ကို Login ၀င္လိုက္ျပီး Upload ေနရာမွာ သီခ်င္းကိုတင္ေပးလိုက္ပါ ဒါဆိုရင္ Smule App ရ့ဲ ကိုယ့္အေကာင့္ထဲမွာသီခ်င္းေရာက္ေနပါလိမ့္မယ္ ဒါဆိုရင္ ဆိုလို ့ရပါျပီ။
မိမိသီဆိုျပီးေသာ သီခ်င္းဟာ Smule ရ့ဲ News Feed ေပၚသို ့ေရာက္ရွိသြားမွာျဖစ္ျပီး မိမိႏွင့္သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေနသူမ်ားရ့ဲ News Feed တြင္သြားေပၚေနမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုရွယ္တစ္ခုက့ဲသို ့အသံုးျပဳနိုင္တ့ဲ Smule တြင္ သူငယ္ခ်င္းေတြ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ မက္ေဆ့မ်ားေပးပို ့နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
VISA Card , Master Card ရွိသူမ်ားကေတာ့ VIP ၀ယ္ယူျပီး သီဆိုနိုင္ပါတယ္။
ကိုုယ္ႏွစ္သက္ရာသီခ်င္းနဲ ့တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ စံုတြဲသီခ်င္းျဖစ္ေစ အဖြဲလိုက္ျဖစ္ေစ ကာရာအိုေက သီဆိုဖို ့ အခုဘဲ Smule Application ကိုစမ္းသံုးၾကည့္ရေအာင္။
App ၏ File Size မွာ 47 MB မၽွရွိျပီး Android OS Version 4.0.3 ႏွင့္အထက္ဖုန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးနိုင္ပါသည္။

Smule Sing v3.5.0 ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ေဒါင္းလုတ္ရယူနိုင္ပါျပီ။