ဖုန္းထဲက Virus ေတြကို Scan ဖတ္ျပီးရွင္းထုတ္နိုင္တ့ဲ CTool Antivirus v1.3Apk

အထူးသျဖင့္ ကိုယ့္သံုးမယ့္ Apps ေတြထဲမွာ Virus ေတြရွိေနခ့ဲရင္ Scan ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ တစ္ခါတည္းရွာေဖြေပးျပီး ရွင္းထုတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။
ဖုန္းထဲကို ေနာက္ထပ္ထည့္မည့္ Apps ေတြမွာလည္း Virus ေတြရွိေနရင္ Install လုပ္လိုက္တာနဲ ့တစ္ခါတည္းစစ္ေဆးေပးပါလိမ့္မယ္။
ဒီေတာ့ ဖုန္းေလ့လံျပီးဆိုးရြားေစမယ့္ Virus ရန္မွကာကြယ္ထားနိုင္ျပီေပါ့ :D :D

CTool Antivirus Apk ေလးကိုေအာက္မွာေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။