အင္တာနတ္သံုးေနစဥ္ မသံုးတ့ဲApp ေတြကိုပိတ္ထားနိုင္တ့ဲ ClearLock v2.2 Apk


အင္တာနတ္ အသံုးျပဳေနတ့ဲအခ်ိန္မွာ ပိတ္ထားခ်င္တ့ဲ App ေတြကိုပိတ္ထားလို ့ရပါျပီ။ 
မလိုအပ္တ့ဲ App ေတြကိုပိတ္ထားတ့ဲအတြက္ ဖုန္းဘတ္ထရီအားနဲ ့အင္တာနတ္ခလည္းသက္သာေစပါတယ္။
Root ရွိရန္မလိုဘဲ ယခု App မွာပိတ္ခ်င္တ့ဲ App ေတြကို အခ်ိန္သံုးနာရီ ထိပိတ္ထားနိုင္ပါတယ္။
ပိတ္ထားခ်င္တ့ဲ App ေတြကို အမွန္ျခစ္ေပးျပီး လိေမၼာ္ေရာင္ သေကၤတကိုနွိပ္ျပီး အခ်ိန္သက္မွတ္ကား ပိတ္ထားနိုင္ပါတယ္။
အရမ္းအသံုး၀င္တ့ဲ Application တစ္ခုပါ။

ClearLock v2.2 ေဆာ့၀ဲလ္ကိုေအာက္ကလင္ခ့္မွာေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။