ဖုန္းေခၚလာလို ့မရေအာင္ Block call and block SMS Apk

မိမိဖုန္းမေျပာလိုေသာ ဖုန္းနံပါတ္တြ ဖုန္ေခၚလာလို ့မရေအာင္ Block ထားနိုင္မယ့္အျပင္ SMS လည္းပိုလာလို ့မရေအာင္ SMS ကိုလည္း Block ထားနိုင္မယ့္ Apk တစ္ခုကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
အသံုးျပဳရတာလြယ္ကူတ့ဲအတြက္ နမူနာပံုေလးကိုၾကည့္ယံုျဖင့္အသံုးျပဳတတ္မွာပါ။
File Size မွာ 4.3 MB မၽွသာရွိျပီး Android OS Version 2.3 ႏွင့္အထက္ဖုန္းမ်ားမွ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။