မိမိဖုန္းအခိုးခံရျခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္တ့ဲ "အခ်က္ေပးစနစ္"

မိမိဖုန္းအခိုးခံရျခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္ရန္ အခ်က္ေပးစနစ္ ေလးကိုအခုဘဲသံုးၾကည့္ရေအာင္..
ဖုန္းေ႐ႊ့လ်ားတာနဲ႔အခ်က္ေပးျခင္း

ဖုန္းကိုင္လိုက္တာနဲ႔အခ်က္ေပးျခင္း

ဖုန္းအားသြင္းႀကိဳးျဖဳတ္တာနဲ႔အခ်က္ေပးျခင္း

ဖုန္းေလာ့ဖြင့္တာနဲ႔အခ်က္ေပးျခင္း

ဆူညံသ့ေတြၾကားတာနဲ ့အခ်က္ေပးျခင္း

ဖုန္းကင္မရာကိုထိတာနဲ႔အခ်က္ေပးျခင္း

ႀကိဳက္နွစ္သက္ရာအခ်က္ေပးစနစ္ ကိုအစိမ္းေရာင္ေပၚေနေအာင္ဖြင့္ထားၿပီး ဖုန္းသူခိုးေတြရန္မွကာကြယ္ထားနိုင္ပါတယ္။ျမန္မာမႈ႕ျဖစ္တဲ့အတြက္အသံုးျပဳရတာအဆင္ေျပမွာပါ။

ေအာက္ကလင့္ကေနေဒါင္းနိုင္ပါတယ္။