၂မိနစ္အတြင္း ေဖ့ဘုတ္စ္အေကာင့္ အျမန္ေလ်ာက္နည္း (ဖုန္းနံပါတ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္)


ဖုန္းနံပါတ္နဲ႔ Facebook Account ေတြျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။
မသိေသးသူမ်ားတြက္ အေသးစိတ္ေအာက္တြင္ ပံုေလးေတြနဲ ့ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။
(ေလ့လာႀကည့္ရေအာင္)