ဗားရွင္းအသစ္ထြက္လာတ့ဲ KingRoot 5.02 APK


ဗားရွင္းအသစ္ထြက္ရွိလာတ့ဲ Kingroot 5.2.0 ျဖစ္ပါတယ္။ Android ဖုန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို ဖုန္းထဲကေန One Click နဲ ့Root လုပ္နိုင္တ့ဲ Apk တစ္ခုပါ။
မိမိဖုန္းကို Root ေဖာင့္ခ်င္တ့ဲသူေတြ KingRoot 5.2.0 နဲ ့စမ္းၾကည့္နိုင္ပါျပီ။

KingRoot 5.2.0 ကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://www.shweappstore.com/2017/07/kingroot-520-apk.html