ဖုန္းလာရင္ ႏွိပ္စရာမလိုဘဲ ဖုန္​းကိုခါလႈပ္​လိုက္​ရံုနဲ ့ဖုန္းကိုင္ေပးတ့ဲ Shake To Answer v1.3Apk

ဖုန္းလာရင္ ႏွိပ္စရာမလို ဘဲ
    ဖုန္​းကိုခါလႈပ္​လိုက္​ရံုနဲ ့ ဖုန္းကိုင္ေပးတ့ဲ 
    Shake To Answer ေလးဘဲျဖစ္ပါတယ္။
ထို App ေလးကိုသြင္းထားယံုျဖင့္ ဖုန္းလာရင္ ဖုန္​းကိုခါလႈပ္​လိုက္​ရံုနဲ ့ စမတ္က်က်ဖုန္းကိုင္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ File Size မွာ 3MB မၽွသာရွိျပီး Android OS Version 2.3 ႏွင့္အထက္ဖုန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။

စမတ္က်က်ဖုန္းကိုင္ခ်င္သူေတြတြက္ Shake To Answer ေလးကိုေအာက္မွာေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။