အင္တာနတ္လိုင္းဆြဲအားကို အျမန္ဆံုျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္တ့ဲ SpeedTest v3.2.1.8 Apk

အခုမိတ္ဆက္ေပးမည့္ Application ေလးကေတာ့  Internet Speed ကို ျမန္သထက္ျမန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္ပါတယ္
ဒီေကာင္းေလး ကိုထည့္ထားျခင္းျဖင့္ Download Speed နဲ႕ Uploads Speed ကိုအထူးေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါလိမ့္မယ္

ေအာက္ကလင့္ခ္ကေနေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္
 DOWNLOAD LINK