ေစ်းႏႈန္ခ်ိဳသာတ့ဲ Telenor M200 မိုဘိုင္းဖုန္း


ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာျပီး အသံုးရတာစိတ္ခ်မ္းသာေလာက္တ့ဲ Telenor ကထုတ္လုပ္ထားတ့ဲ 2G 3G စနစ္ပါ၀င္တ့ဲ Telenor M200 မိုဘိုင္းဖုန္းရ့ဲ ဓာတ္ပံုေလးေတြပါ။
ကင္မရာအတြက္ 2MB ပါ၀င္ျပီး Internal storage 128MB သာပါ၀င္မွာျဖစ္ျပီး လိုအပ္ပါက microSD ကဒ္အသံုးျပီး 32 GB ထိတိုခ်ဲနိုင္ပါတယ္။ အေရာင္ကေတာ့ အျဖဴ  နဲ ့ အမဲ ႏွစ္မ်ိဳးရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဘတ္ထရီးအရည္အေသြးကေတာ့ 1200mAh ပါ။