ျမန္မာစာေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္နဲ ့ ဘာသာေပါင္းစံုကို အျပန္အလွန္ဘာသာျပန္ဆိုနိုင္ျပီ Translator v1.2.7 Apk

ျမန္မာဘာသာကေန ဘာသာေပါင္းမ်ားစြာကို ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္နဲ ့ျမန္မာစာမွန္မွန္ကန္ကန္နဲ ့အျပန္အလွန္ဘာသာျပန္ဆိုနိုင္ပါျပီ။
ယခုTranslator ကေတာ့ ယခင္ ဘသာျပန္ဆိုတ့ဲ Translator ေတြလိုမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာဘာသာတြက္ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို အသံုးျပဳထားတ့ဲအတြက္ ျမန္မာစာကိုေတာ့လံုး၀မွန္ကန္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
အသံုးျပဳနည္းေလးကိုလမ္းညြန္ေပးထားပါတယ္။

Translator Apk ေလးကိုေအာက္ကလင့္ခ္ကေနေဒါင္းယူနိုင္ပါျပီ။