ငတက္ျပား v1.0 (ျမန္မာၿပည္ဂိမ္း) for Android

Android ဖုုန္းမ်ားတြင္ ကစားနုုိင္မည့္ “ငတက္ျပား” အမည္ရ မိုုဘုုိင္းဂိမ္းတစ္ခုုကုုိ စင္ကာပူအေျခစုုိက္ Rival Edge Pte Ltd မွျမန္မာကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္မ်ားကေရးသားထုုတ္လုုပ္လုုိက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဂိမ္းပုုံစံ ကေတာ့ Temple Run ဂိမ္းလုုိပဲ ငတက္ျပားက အခ်ိန္ျပည့္ေျပးလႊားလႈပ္ရွားေနတဲ့ ဇာတ္ေကာင္ အေန နဲ႕ေဆာ့ကစားရမွာျဖစ္ျပီး ေျပးေနသည့္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ေရႊထုုပ္အမ်ား အျပားရရွိေအာင္ေဆာ့ ကစား ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဂိမ္းရဲ႕ေနာက္ခံတီးလုုံးကုုိ ျမန္မာ့ရုုိးရာတီးလုုံးနဲ႕ ဖန္တီးထားပါတယ္။ေဆာ့ လုိ႔  ေကာင္းတဲ့ ျမန္မာ ဂိမ္းေလးတစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္။ 

ငတက္ျပား for Android ဂိမ္းကုုိကစားလုိ သူမ်ားေအာက္က link မွာရယူနုုိင္ပါတယ္။