ဖုန္းကိုအသံနဲ ့ခိုင္းေစနိုင္မယ့္ Voice Speed Dial Apk


ဖုန္းထဲကဖုန္းနံပါတ္ေတြကို အသံနဲ ့ေအာ္တိုဖုန္းေခၚခိုင္းလို ့ရမယ့္အျပင္ မိမိဖုန္းထဲက ေဆာ့၀ဲလ္ေတြကိုလည္း အသံနဲ ့ဖြင့္ခိုင္းလို ့ရေစမယ့္ App တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
ယခုေဆာ့၀ဲလ္ထဲမွာ မိမိခိုင္းေစမယ့္ App ေတြ ဖုန္းနံပါတ္ေတြမွာ အသံတစ္ခုခ်င္းစီသြင္းထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ Facebook ကိုအသံနဲ ့ဖြင့္ခိုင္းမယ္ဆိုရင္ Facebook App မွာမိမိၾကိဳက္တ့ဲအသံဖိုင္ကိုသြင္းထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာလိုလည္းရပါတယ္။
ျပီးရင္ေတာ့ ယခု App ရ့ဲ Home မွာ စကားေျပာျပီး ခိုင္းေစနိုင္မွာပါ။ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ ေရာ ဖုန္းထဲကေဆာ့၀ဲလ္ေတြပါ အသံနဲ ့ ခိုင္းေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
ယခု App ကိုျမန္မာဘာသာနဲ ့လြယ္ကူစြာအသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Voice Speed Dial အားေဒါင္းယူရန္။