သင့္ဖုန္းမွာ Wifi Hospotiရွိရံုျဖင့္ အလုပ္၊အိမ္တို႔မွာ CCTV လိုမ်ိဳး ေစာင့္ၾကည့္ေပးနိုင္မယ့္ မိုဘိုင္း App


သင့္မွာ Wifiရွိရံုျဖင့္ အလုပ္၊အိမ္တို႔မွာ CCTV လိုမ်ိဳး ေစာင့္ၾကည့္ေပးနိုင္မယ့္ မိုဘိုင္း App
CCTV အေသးစားေလးပါ။ တကယ့္ CCTVနဲ႔ မကြာျခားပါဘူး။ ဒီAppေလးက တစ္ျခား CCTV ကင္မရာမ်ားထက္ သာပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ CCTVကင္မရာေတြက အင္တာနက္နဲ႔ၾကည့္ရတယ္။ ဒီAppက သင့္ ဖုန္းမွာ Wifi Hospotရွိရင္ ရပါႀကီ။ အရင္တုန္းက ဒီAppက အင္တာနက္နဲ႔ အသံုးျပဳရလို႔ Broတို႔မႀကိဳက္မွာစိုးလို႔မတင္ေပးတာပါ။ အင္တာနက္ ေဘကုန္မွာစိုးလို႔ ။အခု Offlineအျဖစ္အသံုးျပဳလို႔ရေနပါၿပီ။ ဒီAppက Camera ရိုက္ရာမွာ ကင္မရာအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး Night Mode Systemပါဝင္ပါတယ္။ အရမ္းေမွာင္ေနတယ္ မျမင္ရဘူးဆိုရင္ အေဝးကေနထိ္န္းခ်ဳပ္နိုင္မယ့္ Control Flash Light လည္းပါဝင္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ Push To Talk၊Back၊Front Cameraေျပာင္းလို႔ရျခင္း၊ ကင္မရာRotatလွည့္လို႔ရျခင္း၊Scream Shot ရိုက္လို႔ရျခင္း၊မီးဖြင့္လို႔ရျခင့္စတဲ့ System ပိုင္းဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းထားမႈေၾကာင့္ အလုပ္၊အိမ္တို႔မွာ CCTVအျဖစ္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳလို႔ရနိုင္တဲ့ အခ်က္မ်ားပါဝင္ပါတယ္။ၾကည့္မယ့္သူဘက္က WiFi Hospotလႊင့္ထားရၿပီး Cameraရိုက္မယ့္သူဘက္က Wifi ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားမယ္ဆိုရင္ အင္တာနက္မလိုဘဲတိုက္ရိုက္Liveၾကည့္လို႔ရနိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုၾကည့္ရမလဲ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ပံုနွင့္ျပထားပါတယ္။Shareနိုင္ပါတယ္။
ေဆာ့ဝဲလ္အားရယူရန္

Ref.Software&App