ဖုန္း Root လုပ္နည္း ႏွင့္ ျမန္မာေဖာင့္ထည့္သြင္းနည္း


Android OS ဖုန္းအားလံုးတြက္ ျမန္မာေဖာင့္ထည့္သြင္းနည္းပါ
လိုအပ္တာေတြကို ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။
အသံုးျပဳရန္ Root acc ရွိထားရပါမည္။

Root လုပ္နည္းမ်ားကို ဒီမွာ ေလ့လာပါ။

Zawgyi Installer (Root) Apk ေအာက္မွာေဒါင္းယူပါ။

အသံုးျပဳနည္း။

*************
၁။ Zawgyi Installer (Root) အားသြင္းပါ။

၂။ Click For Root Access ခလုတ္အားႏွိပ္ပါက Root ေတာင္းပါလိမ့္မယ္ Allow ကိုႏွိပ္ပါ။

၃။ ေနာက္တစ္ဆင့္ေရာက္လၽွင္ သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေဖာင့္စတိုင္းကို ေရြးခ်ယ္ႏွိပ္ပါ။

၅။ နာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ သူျပသည့္ခလုတ္အားႏွိပ္ပါက ဖုန္းပိတ္ျပီးျပန္ပြင့္လာပါလိမ့္မယ္။

ဖုနး္ျပန္ပြင့္လာပါက တစ္ေနရာရာမွာစာရိုတ္ၾကည့္ပါ ျမန္မာစာမွန္ကန္ေနပါလိမ့္မယ္။