ရိုးရွင္းတ့ဲ သစ္သားျမန္မာကီးဘုတ္ Apk

လက္ကြက္အစံုပါဝင္ျပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္စာရိုတ္နိုင္တ့ဲ သစ္သားေရာင္ FrozenKeyboard ေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါျပီ
ရိုးရိုးေလးဒီဇိုင္းတ့ဲ ကီးဘုတ္ေလးပါ ေအာက္ကလိပ္စာကေန ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။
 DOWNLOAD LINK