ဖုန္းနံပါတ္ေလးသိရုံႏွင့္ သင့္ခ်စ္သူ ဘာဖုန္းကိုင္လဲသိခ်င္လား

မိမိသူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း ခ်စ္သူ ကိုယ္ႏွင့္ပတ္
သက္ေနတ့ဲလူေတြရဲ႕ဖုန္းနံပါတ္ကိုသိရုံျဖင့္ ဘာဖုန္းကိုင္သလဲဆိုတာသူတို႕မေျပာပဲ သိႏိႈင္တ့ဲနည္းေလးတစ္ခုပါ..... သတိေပးခ်က္ Thailand မွ dtac ဆင္းကဒ္မ်ားအတြက္သာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။


ေအာက္ပါသူေပးထားေသာ ကုဒ္နံပါတ္ကို  ထည့္ေပးလိုက္ပါ


ဒါဆိုရင္ သူတို႕ေတြဘာဖုန္းအမ်ိဳးစားကိုသလဲသိရပါၿပီးခင္ဗ်ာ


Ref: itkyl