မိမိတင္တ့ဲ Post ေတြမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြဘဲ Comment ေပးလို့ရေအာင္လုပ္နည္း

မိမိတင္တ့ဲ Post ေတြမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြဘဲ Comment ေပးလို့ရေအာင္လုပ္နည္း


Facebook မွာ ကိုယ့္နဲ ့Friend မျဖစ္ေသးတ့ဲသူေတြက Comment ၀င္ေရးလို ့မရေအာင္ ပိတ္ထားနိုင္တ့ဲနည္းးလမ္းေလးပါ။
မသိေသးတ့ဲသူေတြတြက္ အေရးၾကံဳလို ့တစ္ခုခုျဖစ္တ့ဲခါ လုပ္ေဆာင္နိုင္အာင္ ေအာက္မွာပံုေလးေတြနဲ ့ရွင္းျပထားပါတယ္။
(ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္)Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top