မိမိ Facebook အေကာင့္ အခိုးမခံရေအာင္ ကာကြယ္နည္း

Facebook အေကာင့္ အခိုးမခံရေအာင္ ကာကြယ္နည္းေလး ျဖစ္ပါတယ္။
ဖုန္းနံပါတ္တစ္ကို အသံုးျပဳျပီး 2Step ခံတ့ဲနည္းေလးမို ့ မသိေသးသူမ်ား ပံုေလးေတြၾကည့္ျပီး ေလ့လာနိုင္ပါျပီ။

Fb အသံုးျပဳနည္းေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ကို ျမန္မာလို စိတ္ႀကိဳက္ ေလ့လာနိုင္တ့ဲ Myanmar Fb Guide Apkအ့ဲဒါဆိုရင္ Account ျပန္၀င္လို့ရပါျပီး အေကာင့္န္ကိုလည္း Password ႏွစ္ဆင့္နဲ ့ျဖစ္သြားပါျပီ။
ေဖ့ဘုတ္အေကာင့္ေလး လံုျခံဳသြားပါျပီ။