မိမိ Facebook အေကာင့္ကို သူမ်ားဟက္လို့မရေအာင္ ကာကြယ္နည္း


သိထာရင္ ကာကြယ္လို့ရေအာင္ပါ
Code ျပန္ပို ့တ့ဲ ဆင္းကဒ္တစ္ခုရွိရင္ျဖစ္ပါတယ္။
ေအာက္မွာပံုေလးေတြနဲ ့ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္အ့ဲဒါဆိုရင္ Account ျပန္၀င္လို့ရပါျပီး အေကာင့္န္ကိုလည္း Password ႏွစ္ဆင့္နဲ ့ျဖစ္သြားပါျပီ။
ေဖ့ဘုတ္အေကာင့္ေလး လံုျခံဳသြားပါျပီ။