ဖုန္းျဖင့္ Gmail အေကာင့္ အသစ္ဖြင့္နည္း

ဖုန္းျဖင့္ Gmail အေကာင့္ အသစ္ဖြင့္နည္း


Android ဖုန္းတစ္လုံး သင္ကုိင္ေဆာင္ထား
ၿပီးဆုိရင္ အေရးအႀကီးဆုံး သင္ျပဳလုပ္ရမည့္
Accounts ေကာင့္ ျပဳလုပ္နည္းတင္ေပးခ်င္ပါတယ္
သိၿပီးသားသူေတြဆုိရင္ေတာ့ေက်ာ္သြားေပါ့
Gmail Acc အေကာင့္႐ွိမွသာလ်ွင္ သင့္ Android ဖုန္း
ဟာ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္း လုိ႔ရမွာပါ
Gmail အေကာင့္ဟာလဲ Google.Youtube.Facebook
Line.viber. Twitter အစ႐ွိသည့္ Online အသုံးရာတြင္
တစ္ကယ္ မ႐ွိမျဖစ္အသုံးဝင္သည့္ Acc တစ္ခုပါ
ဒါေၾကာင့္ Gmail ကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ နည္းစနစ္ ၾကၾက
ေလ်ွာက္ထားတတ္ဖုိ႔ အတတ္ႏုိင္းဆုံး ဓာတ္ပုံ
ေလးေတြနဲ႔ ႐ွင္းျပေပးထားပါတယ္....
နည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လုိအပ္တာတာမ်ား
႐ွိခ့ဲ ရင္ Comm တြင္ ေဝဖန္ အၾကံျပဳႏုိင္ပါတယ္
( ေက်ာက္ထစ္သား)

Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top