မိမိဖုန္းကို ကြန္ပ်ဴတာနဲ ့ခ်ိတ္ျပီး အသံုးျပဳနိုင္တ့ဲ PC ေဆာ့ဖ္၀ဲ

က်ြန္ပ်ဴတာသံုးသူတိုင္းတြက္ အေကာင္းဆံုးေဆာ့ဖ္၀ဲေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
အရင္ကတင္ေပးဖူးတ့ဲ Android Screen View ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြထက္ကို သာျပီးအသံုးျပဳရတာျမန္ဆန္သြက္လက္တာကိုလည္းေတြ ့ရမွာပါ။ ေဆာ့ဖ္၀ဲကို ေပးထားတ့ဲ Link ကေနေဒါင္းယူျပီး အဆင့္ဆင့္ Install လုပ္ျပီးရင္ ဖုန္းကို USB ၾကိဳး သာမွမဟုတ္ Wi-Fi တို ့ကိုအသံုးျပဳ ျပီးခ်ိတ္ဆက္လိုက္ပါက ပံုပါအတိုင္း ဖုန္းကိုကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာ ေပါ့ေပါ့ေလးအသံုးျပဳနိုင္ပါျပီ။ ဖုန္းမွာတတ္လာတ့ဲ Notification ေတြကိုလည္း ကြန္ပ်ဴတာရ့ဲ ေအာက္ေျခနားေလးကေနေပၚေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

(PC ေဆာ့ဖ္၀ဲအားေဒါင္းယူရန္ 1 MB)