မိမိေဖ့ဘုတ္ အေကာင့္ကို သူငယ္ခ်င္အေကာင့္ထဲသို့ လႊဲေျပာင္းနည္း


သင္ေသဆံုးသြားျပီးတဲ့ေနာက္ သင္နဲ႔အတူေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ့္အရာေတြထဲမွာ သင့္ေဖ့ဘုတ္အေကာင့္ မပါပါဘူးေနာ္။ သင္မရွိေပမယ့္လည္း သင့္အေကာင့္ကို ဆက္သံုးေနဖို႔ Legacy Contact တစ္ဦးကို ကိုယ္စားလွယ္လႊဲခဲ့လို႔ရပါတယ္။ အဆင္ေျပဆံုးတစ္ခ်က္ကေတာ့ Account Password ကို သူကိုလံုးဝေပးစရာမလိုတာပါပဲ။

အသံုးျပဳနည္းကို ေအာက္မွာ ဆက္ျပီး ေလ့လာၾကည့္ပါ။
Account Setting ထဲသြားပါ။


Security ကိုႏွိပ္ပါ


သူငယ္ခ်င္းကိုေရြးခ်ယ္ဖို ့ Leagacy Contact ထဲ၀င္ပါ


Choose Leagacy Contact ကိုထပ္ႏွိပ္ပါ


မိမိ password ကိုထည့္ျပီး Continue ကိုႏွိပ္ပါ


မိမိသူငယ္ခ်င္း အမည္ကိုရိုတ္ျပီး ေရြးခ်ယ္လိုကပါ


သူ ့အေကာင့္ကို လွန္းအေၾကာင္းၾကားရန္ မက္ေဆ့ကို Send ႏွိပ္ျပီးပို ့လိုက္ပါ


ေအာက္ပါပံုအတိုင္း ျပန္ထြက္ပါ


ေအာက္ပါပံုအတိုင္း သူငယ္ခ်င္းကို ေရြးခ်ယ္ျပီးရင္ေတာ့ မိမိ Facebook Account ကို သူ ့ကိုအေမြေပးထားနိင္ပါျပီ