ပိုမိုစံုလင္တ့ဲဒီဇိုင္းေတြနဲ ့အသစ္ထြက္ရွိလာတ့ဲ Facebook v83.0.0.20.71 APK

ဗားရွင္းအသစ္တြင္ ပိုမိုျပီး News feed ျမန္ဆန္လာတာကို ေတြရမွာျဖစ္ျပီး Facebook ကိုအသံုးျပဳရတာအလြန္းေကာင္းမြန္လာတ့ဲအခ်က္ေတြပါ၀င္လာျပီး ဒီဇိုင္းမ်ားပါေျပာင္းလဲလာပါတယ္။
Facebook ကထည့္သြင္းေပးလိုက္တ့ဲ ဖက္ရွင္အသစ္ေတြကို အသံုးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အခုဗားရွင္းက Google Play Store က Update တင္လာတ့ဲ Version ျဖစ္လို့ ဖုန္းအားလံုးနဲ ့ကိုက္ညီမူရွိပါတယ္။
Version အသစ္ေတြကိုမွ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တယ္ဆိုရင္ ေအာက္တြင္ေဒါင္းလုပ္ရယူနိုင္ပါျပီ။

Update On, 29 Jane 2016
Update Version, Facebook v83.0.0.20.71
File Size, 46.9 MB

Facebook ဗားရွင္းအသစ္အားေဒါင္းယူရန္။